ข่าวสาร สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

" ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน (HSK) "

2020-06-25 18:19:45


Responsive image

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 จำนวน 33ระดับ 4 จำนวน 4 คน ภาพข่าว

...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...