ข่าวสาร สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

" ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน(HSK) "

2020-06-25 18:19:05


Responsive image

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน(HSK) ระดับ 3 จำนวน 17 คน, ระดับ 4 จำนวน 20 คนและ ระดับ 5 จำนวน 2 คน ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ภาพข่าว

...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...