ข่าวสาร สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

" สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาจีน Mr.Liu Guiquan ที่ได้รับรางวัล"ครูของครูดีเด่น" เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 "

2020-06-25 18:18:42


Responsive image

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาจีน Mr.Liu Guiquan ที่ได้รับรางวัล"ครูของครูดีเด่น" เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาพข่าว