ข่าวสาร สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

" สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอแสดงความยินดีกับบุคคลคุณภาพของสาขา อาจารย์ปราการ บุตรแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเรียงความร้อยแก้วหัวข้อ " ประเทศจีนในความทรงจำของฉัน" "

2020-06-25 18:18:01


Responsive image

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอแสดงความยินดีกับบุคคลคุณภาพของสาขา อาจารย์ปราการ บุตรแก้ว 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเรียงความร้อยแก้วหัวข้อ " ประเทศจีนในความทรงจำของฉัน" 

(大使杯 我的中国缘散文征文比赛) ชิงถ้วยเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ภาพข่าว