ข่าวสาร สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

" ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบคำถามภาษาจีน และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมจีน "

2020-06-25 18:17:11


Responsive image

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ในการแข่งขันตอบคำถามภาษาจีน และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมจีน ได้รับเงินรางวัลจำนวน 13,000 บาท จากการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน “เส้นทางสายไหม” ในระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่4 

สำหรับผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ 

นายณรงค์ชัย จันทร์ปัญญา 

นางสาวธนพร จันโท 

นางสาวธนาภรณ์ กรมนา 

นางสาวปรียานุช วิเศษศรี 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาพข่าว

...


...


...


...