ข่าวสาร สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

" สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "

2020-06-25 18:16:09


Responsive image

สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

“รางวัลชนะเลิศ” รายการการลิ้มรสชาติอาหารจีนและการแข่งขันทำอาหารจีน พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท โดยรายการอาหารที่พวกเขาทำ คือ 手抓羊肉 และ 虎皮青椒 ซึ่งสมาชิกผู้ร่วมแข่งขัน ได้แก่ 

1.นางสาวเจนจิรา ขอนขว้าง 

2.นางสาวเบญจมาศ ภู่นารถ 

3.นางสาวปิยะนันท์ ศรีทา 

4.นางสาวศศิธร ชินภักดี 

5.นางสาวศุภรดา ยารักษ์ 

และ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” รายการการแข่งขันท่องบทประพันธ์(กลอน)จีน พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท โดยบทที่เลือกท่องคือ 春江花月夜 และ 调歌头 พร้อมกันนี้ยังทำหน้าที่พิธีกรอีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ คือ 

นายณรงค์ชัย จันทร์ปัญญา ภาพข่าว

...


...


...


...


...


...


...