ข่าวสาร สาขาวิชาการสอนภาษาจีน


DATE NEWS HEADLINES NEWS DETAIL
2020-06-25 18:19:45 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน (HSK)

Read More...

2020-06-25 18:19:05 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน(HSK)

Read More...

2020-06-25 18:18:42 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาจีน Mr.Liu Guiquan ที่ได้รับรางวัล"ครูของครูดีเด่น" เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

Read More...

2020-06-25 18:18:01 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอแสดงความยินดีกับบุคคลคุณภาพของสาขา อาจารย์ปราการ บุตรแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเรียงความร้อยแก้วหัวข้อ " ประเทศจีนในความทรงจำของฉัน"

Read More...

2020-06-25 18:17:11 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบคำถามภาษาจีน และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมจีน

Read More...

2020-06-25 18:16:09 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More...

2020-06-25 18:11:27 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเทศกาลภาษาและวัฒนธรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3

Read More...