กิจกรรม สาขาวิชาการสอนภาษาจีน


" นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ที่เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหลู่ตง ได้ร่วมเเสดงการอ่านออกเสียงในกิจกรรมที่ทางคณะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยหลู่ตง "

2020-06-25 18:25:49ภาพกิจกรรม

...

...

...